Jup

Stars above Lake Arresoe

Sat
       
   
       
Sun is Yellow - Moon is White
Star picture is made by: Weather Underground

Astronomi facts
Hvis du kunne rejse med lysets hastighed (300.000 km pr. sekund) ville det tage 100,000 år at krydse vores galakse!


Satellite placeringer


International Space Station Se synlige kredsløb
ESV Ground Trace

Information:
Sorry - in danish only
Når du vælger synlige kredsløb, skal du vælge et kredsløb hvor himlens objekter er mest synlige, dvs mindre end 6,0 på skalaen for objekters genskær på himlen. ("Ser" er lokal tid.)
Bedste visning er, når ESV objekter befinder sig i Jordens Penumbra, vist på den ubrudte linje i løbet af natten.
Stiplede linje på kortet angiver at ESV objekter er mørke og ligger i Jordens umbra (skygge).
Objekter i kredsløb er nødt til at opretholde en hastighed på mindst 17500 mph, derfor krydser ESV objekter himlen markant anderledes end fly.
ESV objekter der ser ud til at blinke, er enten rullende raketter, eller drejende satellitter med udfoldede solpaneler
Objekter der bevæger sig i meget elipseformede baner har et mere langstrakt kredsløb. Set fra jordoverfladen ligner de et baglæns C.
Følges den samme ESV over flere kredsløb vil den bevæge sig mod vest med hvert kredsløb på grund af Jordens rotation.

Script er lavet af: Lee from
MadALwx. Facts scriptet er lavet af: TNET Weather.