Jup

Stars above Lake Arresoe

Sat
       
   
       
Sun is Yellow - Moon is White
Star picture is made by: Weather Underground

Astronomi facts
Hvis du kunne rejse med lysets hastighed (300.000 km pr. sekund) ville det tage 100,000 εr at krydse vores galakse!


Satellite placeringer


International Space Station Se synlige kredslψb
ESV Ground Trace

Information:
Sorry - in danish only
Nεr du vζlger synlige kredslψb, skal du vζlge et kredslψb hvor himlens objekter er mest synlige, dvs mindre end 6,0 pε skalaen for objekters genskζr pε himlen. ("Ser" er lokal tid.)
Bedste visning er, nεr ESV objekter befinder sig i Jordens Penumbra, vist pε den ubrudte linje i lψbet af natten.
Stiplede linje pε kortet angiver at ESV objekter er mψrke og ligger i Jordens umbra (skygge).
Objekter i kredslψb er nψdt til at opretholde en hastighed pε mindst 17500 mph, derfor krydser ESV objekter himlen markant anderledes end fly.
ESV objekter der ser ud til at blinke, er enten rullende raketter, eller drejende satellitter med udfoldede solpaneler
Objekter der bevζger sig i meget elipseformede baner har et mere langstrakt kredslψb. Set fra jordoverfladen ligner de et baglζns C.
Fψlges den samme ESV over flere kredslψb vil den bevζge sig mod vest med hvert kredslψb pε grund af Jordens rotation.

Script er lavet af: Lee from
MadALwx. Facts scriptet er lavet af: TNET Weather.